עורך דין חברות

ישנם שלושה תחומים עיקריים בהם משתמשים חברות בשירותי עורך דין

לצורך הניהול התקין והיומיומי של העסק:
שלב רישום העסק, טיפול בבעלות וחלוקת מניות וניהול האחריות
המשפטית השוטפת של העסק.

01

רישום עסק

שלב רישום העסק הינו השלב הראשון בתהליך פתיחת עסק. לא ניתן להתחיל בפעילות עסקית לפני שלב זה. את העסק רושמים ברשם החברות- הגוף הממשלתי האחראי על רישום חברות והקמתן. לכל חברה יש דירקטוריון– האחראי על הניהול בפועל של העסק, ובעלי מניות– המחזיקים בבעלות על החברה או חלקים ממנה. 

ניתן לרשום את אותו האדם בתור דירקטור של החברה ומחזיק המניות שלה. אדם זה נהנה מרווחי החברה וגם אחראי על הניהול בפועל שלה.

על מנת לפתוח חברה, חובה לשלם אגרת רישום חברה, ליצור תקנון חברה ולמלא טפסים בירוקרטיים. תקנון החברה הינו בעל תוקף חוקי מחייב ולכן ינוסח על ידי עורך דין מנוסה. 

02

קביעת בעלות והנפקת מניות

על פי החוק המספר המינימלי של מחזיקי מניות בעסק הינו אחד. כלומר, בעלי עסקים יכולים להחזיק את כל מניות החברה בבעלותם ואין מניעה משפטית מכך. אולם, עסקים רבים מנפיקים ומוכרים מניות לצורך גיוס כספים עבור החברה.

בעלי החברה הם בעצם האנשים המחזיקים את חלק הארי של מניות החברה. כאשר חברה מנפיקה ומוכרת מניות, חשוב לשים לב שהנפקת המניות לא תגרור בטעות שינוי במבנה הבעלות בחברה באמצעות מכירת חלק הארי של המניות לבעל שליטה יחיד. 

תהליך הנפקת מניות מחייב את המנפיק לדווח למשקיעים את נתוני החברה על פי סטנדרטים חשבונאיים נוקשים. חברה הנסחרת בבורסה צריכה לדווח מידע רב יותר ולעמוד בסטנדרטים גבוהים יותר של שקיפות כלפי משקיעיה בהשוואה לחברה שאינה נסחרת בבורסה. 

משרדנו מלווה בעלי עסקים בתהליכי החלפת בעלות, מיזוג בעלות, הנפקת מניות ועוד. 

03

ניהול אחריות משפטית

עורכי דין מטפלים במגוון עניינים הנוגעים להתנהלות השוטפת של העסק. ביניהם הנפקת חוזי עבודה, חוזי מכר, חוזי התקשרות וחוזי שותפות, טיפול בסכסוכים עסקיים, ניהול הליכי מיזוג ופירוק, הסדרת הליכים במקרה חדלות פירעון, ועוד.  

עו"ד חזוט הינו בעל ניסיון רב בתחום דיני חברות. משרד עו"ד שניר חזוט ושות' מייצג את לקוחותיו במקצועיות רבה תוך הענקת יחס אישי לכל לקוח ושמירה קפדנית על האינטרסים של לקוחותיו.

לקביעת פגישת
ייעוץ ללא תשלום