רישום ירושות

כאשר אדם נפטר לא עלינו, נכסיו הכספיים והרוחניים עוברים ליורשיו החוקיים.

במקרה שבין נכסים אלה נמצאת דירה
במיוחד אם הדירה עוברת בירושה לכמה אנשים בו זמנית
עליכם להשתמש בשירותיו של עורך דין מומחה.

לקוחות

מהו רשם הירושות?

הגוף הממשלתי אליו מוגשות כל הבקשות לצווי ירושה וצווי קיום צוואה נקרא "הרשם לענייני ירושה". כאשר אדם נפטר, על עורך הדין להגיש את צוואתו אל הרשם לצורך קיום הצוואה. לאחר הגשת הבקשה, יש חלון זמנים בו ניתן להגיש התנגדות לקיום צו ירושה. התנגדות שכזאת מגיעה אם המתנגד מאמין שנפל פגם כלשהו בהליך כתיבת הצוואה, כגון נוכחות מושאי הצוואה בעת כתיבת הצוואה, שינוי צוואה במצב של תפקוד קוגניטיבי נמוך, ושינוי או כתיבת צוואה תחת איומים או לחץ.
אם לא הוגשה התנגדות, רשם הירושות יאפשר להתחיל את הליך העברת הבעלות לאחר גמר תקופת ההתנגדות. במקרים מסובכים כמו חלוקת נכס נדל"ן בין כמה יורשים, תידרש עבודה רבה אל מול משרדי הממשלה השונים לצורך העברת בעלות מהירה וחלקה.

מה קורה כאשר אין צוואה?

המדינה קבעה סדר חלוקת נכסי הנפטר במקרה שאדם נפטר מבלי להשאיר אחריו צוואה. חוקי חלוקת נכסי הנפטר הינם סבוכים מאוד ותלויים במצבו המשפחתי בעת פטירה. ככלל אצבע, בני הזוג והילדים מקבלים קדימות בירושה. אם אין לנפטר בני זוג או ילדים, כספיו הולכים להוריו ואחיו.  
סכסוכי ירושה קורים בד"כ כאשר אדם נפטר ללא צוואה, נפל פגם בהליך כתיבת הצוואה או שהצוואה לא חילקה את כל הרכוש שהאדם צבר על מותו. כדי למנוע סכסוכי ירושה, חשוב מאוד לאפשר לעורך דין מומחה לטפל בחלוקת הרכוש על פי צו קיום הצוואה.

עו"ד חזוט הינו בעל ניסיון רב בעבודה אל מול רשם הירושות וטיפול בירושות סבוכות. משרד עו"ד חזוט מייצג את לקוחותיו במקצועיות רבה תוך הענקת יחס אישי לכל לקוח ושמירה קפדנית על האינטרסים של לקוחותיו.

עורך דין

לקביעת פגישת
ייעוץ ללא תשלום